Asociace penzionů pro seniory ČR

mapa ČR

Vyberte si penzion

Na mapě zvolte Vámi preferovaný kraj

Činnost asociace

Co děláme pro seniory

 Asociace penzionů pro seniory ČR sdružuje organizace, které zajišťují péči o seniory prostřednictvím Asistentů sociální péče.

Seniorům nabízíme informace o těchto zařízeních po celé ČR, poskytujeme záštitu kvality poskytované péče prostřednictví Standardů péče SANATORY, které jsou k dispozici na těchto stránkách. Zajišťujeme školení asistentů sociální péče přímo v místě jejich působiště- v členských zařízeních Asociace. Senioři tak mají záruku, že se o ně v asociovaných klubech a penzionech postarají proškolení asistenti sociální péče. 

Co děláme pro penziony

V České republice je nedostatek kapacity v sociálních službách pro seniory. Proto si senioři a jejich rodiny museli poradit sami a vytvořili alternativu v podobě klubů a penzionů, které pomáhají řešit složité situace při péči o potřebného člena rodiny. 

Asociace pomáhá těmto organizacím v jejich snaze poskytovat co nejlepší možnou péči seniorům bez provozních dotací od státu. Více informací pro zájemce o členství v APPSČR najdete zde.

Školení

Nová školení

2016

Školení standardů pro Asistenty sociální péče probíhají v prostorách Asociace v Pardubicích, Pernerova ul. 168. Přihlášky můžete posílat na podatelna@appscr.cz nebo se můžete objednat telefonicky na tel. 778 766 215.

Při účasti alespoň 7 ASP z jednoho členského zařízení může proběhnout školení i jinde, nejlépe přímo v místě působení Asistentů.

Školení probíhá pod vedením zdravotní sestry specialistky Jany Tiché.